Kjære kunder       

                                                                                                                                                                                                                                 Fra 01.01.2021 har Stortinget vedtatt nye regler for merverdiavgift. Stortinget har vedtatt avgiftsplikt (25%) på alternativ behandling og kosmetisk kirurgi, samt kosmetisk behandling. Dette gjelder nå også for hårfjerning med elektrolyse.

 

 

Prisene nedenfor er derfor nå inklusive 25% Merverdiavgift.

 

 

       15 min    570,- kr

       30 min  1055,- kr

       45 min  1480 ,- kr

 

 

 

 

 

Unntak                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kosmetisk kirurgi og kosmetisk behandling som er medisinsk begrunnet (medisinsk indisert) er fortsatt unntatt fra merverdiavgiftsplikt.                Det er videre et vilkår at inngrepet eller behandlingen helt eller delvis dekkes av det offentlige.

 

 

 

Dette betyr                                                                                                                                                                                                          Ved legeerklæring kan man få delvis refundert utgiftene til elektrolysebehandling i ansiktet fra HELFO. Du må selv sende søknad til Helfo.  

         

Her et utdrag fra Helfo / Helsenorge sine sider: 

 

«Kvinner med sterkt sjenerende hårvekst i ansiktet, kan delvis få dekket utgiftene til elektrolysebehandling.Det er et vilkår at du har en patologisk hårvekst (hirsutisme) i ansiktet, og at du har psykiske plager av hårveksten.                                                                               

For å få refusjon trenger du legeerklæring fra spesialist som bekrefter at du trenger behandlingene. Dersom du bor langt fra spesialist, kan Helfo godta en erklæring fra allmennlege.»

 

 

Oppsummering

Foreligger legeerklæring samt vedtak fra Helfo hos oss så er behandlingen i ansiktet fritatt fra merverdiavgift. Prisen vil da være 20 % mindre en oppført ovenfor.     

 

 

 

For mer informasjon gå til:

Helsenorge.no > meny > Helsehjelp og rettigheter > Refusjoner og støtteordninger > Elektrolyse og voksbehandling  > …….

 

 

 

 

 

 

 

 

For timebestilling ring   22 41 18 41 

 

 

Type text here