Om Behandlingen 

 

                                                                                                                                                                                                                              Hvordan utføres elektrolysebehandlingen?                                                                                                                                                           Det brukes en meget fin nål. Behandlingsmetoden kan derfor også kalles nålepilasjon. Nålen føres ned i hårkanalen. Så brukes det en meget lav elektrisk strøm. Håret løsner etter noen sekunder og tas ut med en pinsett. Strømmen slåes av. Nålen tas ut. Behandlingen fører til at den nedre halvdelen av hårsekken blir ødelagt og dermed fjernet. Det fjernes altså mer en bare selve håret. Resultatet er at denne hårsekken aldri mer kan danne et hår.  Vanligvis merker man ikke noe når nålen føres ned i hårsekken.Når strømmen slåes på føles det som et stikk i huden.Behandlingen er altså noe ubehagelig. Men ubehaget er mindre en de fleste tror.Etter vår erfaring gruer de fleste seg mer en det er grunn til.

 

Er det forskjellige metoder for elektrolyse?                                                                                                                                                        Egentlig er den korrekte hovedbetegnelsen Elektrologi. Men på folkemunnen bruker man oftest bare "elektrolyse". Så det mer riktige spørsmålet er da:

Er det forskjellige metoder for elektrologi?
Ja. Det er Elektrolyse (galvanisk) , Termolyse (høyfrekvent) og Blend.


Elektrolyse                                                                                                                                                                                                               Elektrolyse ( Galvanisk) er basert på likestrøm. Når strømmen virker i huden oppstår det en galvanisk effekt. Det vil si at strømmen omdanner den væsken som er i huden til blant annet lut. Luten ødelegger hårsekken ved en kjemisk reaksjon. ( Kunden må holde i en jordkontakt )
          Fordel: Kan destruere hårsekker til de mest kraftige hår fordi den sprer seg sakte i den nedre delen av hårsekken.                                               Ulempe: Behandlingstid per hår blir forholdsvis lang.Ca 20< sek.(avhengig av hårtype )

Termolyse                                                                                                                                                                                                                  Termolyse ( Høyfrekvens) er basert på vekselstrøm. Strømmen er høyfrekvent og danner varme ved nålspissen. Hårsekken ødelegges ved varme.(Kunden trenger ikke å holde noe).                                                                                                                                                                                                                                                                                              Det finnes to typer for Termolyse/Høyfrekvens. Høyintensitets Høyfrekvens og Lavintensitets Høyfrekvens.

          Høyintensitets høyfrekvens (am. "flash") bruker veldig høy strømstyrke og må times automatisk. Behandlingstid per hår kan være ca.           1 sekund. Fordelen mentes å være å fjerne hår mye fortere en med elektrolyse. Men grunnet den meget korte virkningstid sprer seg            den ødleggende virkningen ikke nok nede i hårsekken. Så det var vanskelig å fjerne kraftige hår. Hårsekkene måtte behandles                       mange ganger. Den høye strømstyrken gjør også at den ødleggende virkningen stiger rask opp til overhuden og kan ved feil bruk               lett føre til overbehandling. (Arr)

          Fordel: Meget kort behandlingstid per hår.                                                                                                                                                                Ulempe: Vanskelig å destruere kraftige hår.Høy fare for overbehandling.

          Lavintensitets Høyfrekvens bruker lav strømstyrke og den reguleres manuelt. Det gjør den til en "myk/snill" termolyse.
          Den brukes sammen med elektrolyse som blend

Blend metoden er en blanding av termolyse og elektrolyse. Den kombinerer fordelene og eliminerer ulempene av begge metodene. Den er veldig grundig når det gjelder dype og sterke hårrøtter men er samtidig snillere mot overhuden. Termolysen (varmen) "akselerer" elektrolysen og det fører til akseptabel behandlingstid per hår i forhold til ren elektrolyse. Ca.5-10sek. (avhengig av hårtype) ( Kunden må holde i en jordkontakt )

 

Vi bruker blend metoden.

 

Timebestilling bare på telefon 22 41 18 41